Girişimci Firma Süreç Faaliyet Adımları

Girişimci firma olarak ARGEPORTAL sistemine giriş yapıldıktan sonra,

FİRMA MENÜSÜ İÇERİSİNDE YER ALAN;

·  Firma Tanım Kartı alanı içinde yer alan bilgilerin kontrolünü ve güncellenmesi gereken alanların güncellenmesini gerçekleştiriniz.

·  Firma Yetkili Tanım Kartı bölümünden firmanız da görev alan yetkililerinize ait iletişim konuları ile birlikte bilgilerini kayıt ediniz. Burada iletişim konusu Genel Müdür statüsünde ki kişinin mutlaka TC Kimlik No alanını doldurmayı unutmayınız. Sistemde bazı rapor ve başvuru süreçlerinde bu alandaki tc no ile kontrol yapılmaktadır. Tanımladığınız yetkililer için de imza yetki sürelerinin tanımlarını da yapabilirsiniz.

·  Firma Ortakları Tanım Kart bölümünden şahıs, şirket olarak kurucu ortak ve akademisyen ortaklarınızın bilgilerini kontrol edip güncelleyebilirsiniz. Akademisyen ortaklarına ait üniversite yönetim kurulundan alınan Karar Tarihi ve Kara Numarası alanlarını doldurmayı unutmayınız.

·  Muafiyet Faaliyet Raporları bölümünden;

·  Muafiyet Faaliyet Raporu: 4691 Teknoloji Geliştirme Uygulama Yönetmeliği gereğince ve aylık olarak faaliyetlerinize ilişkin süreçler için Muafiyet Faaliyet Raporunu aylık olarak yazı çıktısını alıp Teknopark Yönetimine kaşeli imzalı olacak şekilde teslim etmeniz gerekmektedir. Teknopark tarafından rapora ilişkin tarafınıza geri verilecek sayfaları da arşivlemeniz gerekmektedir. Bu raporu alabilmeniz için “Görevler” sekmesi altında yer alan her alanı aylık olarak doldurmanız gerekmektedir.

·  Yıllık Faaliyet Raporu: 4691 Teknoloji Geliştirme Uygulama Yönetmeliği gereğince her yılın Mayıs 31’ine kadar teknopark yönetimine raporun çıktısı alınıp, mali müşavir tarafından ve firmanız tarafından kaşeli imzalı hali teslim edilmelidir. Raporun çıktısı alınabilmesi için Görevler à Firma Muafiyet Bilgiler Kartı bölümünden firma hukuki statünüze göre 1a veya 2a verilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir.


PERSONEL MENÜSÜ İÇERİSİNDE YER ALAN;

·  Personel Tanım Kartı bölümünden firma ve projenizde görev alacak personellerin 4691 Teknoloji Geliştirme Uygulama Yönetmeliği personel tanımlarına göre giriş yaparak teknopark yönetimine onaya gönderebilirsiniz. Teknopark yönetimi 4691 Teknoloji Geliştirme Uygulama Yönetmeliği personel tanımlarına göre kontrollerini yaptıktan sonra onaylama/reddetme yada revizyon için işlem yapacaktır.

·  Lisansüstü Eğitim İstisna Talep Formu bölümünden projenizde çalışan onaylı personeller için Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarındaki süreleri puantajlı sürelere çevirme talebinin yapıldığı bölümdür. Üniversite tarafından Haftalık Ders Programı ve Öğrenci Belgesi ile Teknopark Yönetimine onaya gönderebilirsiniz.

·  Dışarıda Geçirilen Süreler Formu bölümünden Lisansüstü, Arge Faaliyetleri ve Diğer (COVID-19) sürelerine ilişkin aylık dönemler bazından günlük puantajların girildiği ve teknopark yönetime onaya gönderildiği bölümdür. Onay sonrası puantajlar personel üzerine ve aylık muafiyet faaliyet raporlarına da süreler otomatik puantajları yansıyacaktır. Arge faaliyeti çalışmalarına istinaden gidilen kurumdan ve teknopark yönetime sunarken ki dilekçe ve yazı çıktılarını alabilirsiniz. Puantaj süre girişleri için proje üzerinde onaylı sürelerin bulunması gerekmektedir. Başvuru sırasında talep edilmediyse Proje à Proje Revizyonu à Dışarıda Geçirilen Süre Revizyon Formu bölümden süre talebinde bulunabilirsiniz.

·  Akademisyen Görevlendirme Yazısı bölümden proje de görev alacak akademisyenlere ait üniversite yönetimi tarafından alınan görevlendirme yazısına ilişkin Karar Tarihi, Karar Numarası, Başlangıç Bitiş Tarihleri, Haftalık Çalışma Süresi ve Görevlendirme yazısının dokümanını yükleyerek teknopark yönetimine onaya gönderebilirsiniz. Onay sonrası akademisyen giriş çıkış puantajları olması halinde proje üzerinde çalıştığını Görevler à Proje İlerlemeleri bölümünden dönem bazlı seçimini gerçekleştirebilirsiniz.

·  Akıllı Kimlik Kartı Talep Formu bölümünden firma da çalışan personellerin giriş çıkışları için teknopark yönetiminden PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) kartı talebinde bulunabilir ve onaylatabilirsiniz.

·  Araç Pulu Talep Formu bölümünden firma da çalışan personellerin teknopark alanına araçla giriş çıkışlarda ki sistemler için sticker, plaka tanımlama vb. durumların tanımını teknopark yönetiminden talebinde bulunabilir ve onaylatabilirsiniz.

·  Personel Servis Talep Formu bölümünden teknopark yönetimin tanımladığı güzergâhlar üzerinden servis süreci için talepte bulunabilirsiniz.

·  Personel Teşvikleri Formu bölümünden yıl bazında proje çalıştırdığınız personellere ait Personel Gelir Vergisi ve SGK Prim İşveren Hissesi İstisna tutarı için yararlanıp yararlanmadığını seçimini yapabilirsiniz.

·  Temel Bilimler Destek Başvuru Formu bölümünden projenizde görev alan temel bilimler bölümünden mezun olmuş ve firmanızda ilk istihdam olarak çalışmaya başladığı dönem itibari ile 2 yıl boyunca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından o yılın brüt asgari ücretin brüt tutarını net olacak şekilde destek alabilirsiniz. Bu destek için bu bölümden dönem bazlı başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

·  PDKS bölümünden;

·  PDKS Giriş – Çıkış Bilgileri Kartı ile personellerinizin dönem bazlı giriş çıkışlarını ve giriş çıkışlarına istinaden kesinleşmiş puantajlarını görüntüleyebilirsiniz.

·  Puantaj Güncelleme Kartı ile PDKS sistemi yazılımından sistem tarafından belirlenen sürede (15 dk vb.) aktarımı gerçekleşen verileri anlık olarak almak için dönem bazlı aktarımı yapabilirsiniz.

·  SGK Çalışan Personel Bildirgesi ile personellerin dönem bazlı çalışmalarına ilişkin dönem içerisinde ki hafta başlangıç bitiş tarihlerine göre haftalık çalışma sürelerinin ve muafiyetli hak kazandıkları sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

·  Proje bölümünden;

·  Proje Bilgi Formu bölümünden onaylanmış, onaya gönderdiğiniz ve onaya göndermek için giriş yaptığınız projelerinizin durumlarına göre listelemeler yapabilir, yeni başvurularda bulunabilirsiniz. İlgili projelerine ait proje bilgi formu çıktılarını alabilirsiniz.

·  Proje Sonlandırma Formu bölümünden devam eden projeleriniz veya proje süresi bitmiş projeleriniz için sonlandırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Proje sonlandırma sırasında projenize çıktı bilgisini, proje için gerçekleşen bütçe bilgisini, sonlandırma nedenini, proje sonucunda ortaya çıkan ürün bilgilerini kayıt edebilirsiniz. Projeniz için Proje Bitirme Belgesi Talebin de bulunabilirsiniz.

·  Teknolojik Ürün Bilgi Formu bölümünden tamamladığını projeler için teknolojik ürün bilgi başvurusu için talepte bulunabilirsiniz.

·  İthal Eşya Talep Formu bölümünden devam eden projeleriniz için gümrük vergisi istisnasından yararlanmak adına ürün/ürünler bilgilerini girerek teknopark yönetimine onaya gönderebilirsiniz. Onay sonrasında teknopark yönetiminden İthal Eşya Talep Formu yazısının kaşeli imzalı halini alabilirsiniz.

·  Makine Teçhizat KDV İstisnası Talep Formu bölümünden devam eden projeleriniz için ürün/ürünler bilgilerini girerek teknopark yönetimine onaya gönderebilirsiniz. Onay sonrasında teknopark yönetiminden Makine Teçhizat KDV İstisnası Onay yazısının kaşeli imzalı halini alabilirsiniz.

·  Başvuru Değerlendirme bölümünden Hakem Soru-Cevap alanı ile başvuruda olan projeleriniz için hakem hocalardan gelen soruları cevaplayabilirsiniz.

·  Proje Revizyon bölümünden;

·  Proje Revizyon Formu;

·  Ekip Talebi bölümü olarak devam eden onaylı proje/projelerinizde ekip sayısını arttırmak için ek talepte bulunarak teknopark yönetimine talepte gerekçeli açıklamada bulunarak onaya gönderebilirsiniz.

·  Proje Yönetici Değişikliği bölümü olarak devam eden onaylı proje/projelerinizde proje onaylanması sırasında seçmiş olduğunuz proje yöneticisi değişikliği yapmak için teknopark yönetimine talepte bulunarak onaya gönderebilirsiniz.

·  Proje Ek Süre Talebi bölümü olarak devam eden onaylı proje/projelerinizde proje süre bitimi yaklaşmış proje/projeleriniz için teknopark yönetiminin uygun gördüğü ay kadar ek süre talebini gerekçeli açıklamada bulunarak onaya gönderebilirsiniz.

·  Dışarıda Geçirilen Süre Revizyon Formu bölümünden proje başvurusu sırasında dışarıda geçirilecek süre talebinde bulunmadıysanız ya da yeni bir süreye ihtiyacınız var ise gerekçeli açıklaması ile talepte bulunarak teknopark yönetimine onaya gönderebilirsiniz.

·  KDV Muafiyet Talebi bölümünden onaylı devam eden ya da bitmiş yazılım projeleriniz için başvuru sırasından talepte bulunmadıysanız, gerekçeli açıklaması ile yeni talepte bulunarak teknopark yönetimine onaya gönderebilirsiniz. Onay sonrası KDV Muafiyet Onay yazısını teknopark yönetiminden alabilirsiniz. Alınan yazıyı bağlı bulunduğunuz vergi dairesine teslim etmeyi unutmayınız.

GÖREVLER BÖLÜMÜNDEN;

·  Proje İlerleme Bilgileri Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak onaylı devam eden proje/projeler için o dönem içerisindeki yapmış olduğunuz faaliyetlerini tanımladığınız ve o dönem içerisinde giriş çıkış kayıtları olan personeller ve akademisyen/danışmanların proje/projeler üzerinden çalıştıklarının seçimini yapabilirsiniz. Akademisyen hocaların giriş çıkış bilgileri olduğu halde adları gözükmüyor ise akademisyen görevlendirme süresinin başlangıç bitiş tarihlerini kontrol ediniz.

·  Firma Muafiyet Bilgileri Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak onaylı devam eden projeleriniz üzerinden yararlandığınız muafiyet teşviklerine ilişkin bilgilerin tutarlarını girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için “Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Proje Ar-Ge Fon Destekleri Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak onaylı devam eden projeleriniz üzerinden diğer kamu kurumlarından (Kosgeb, Tübitak vb.) almış olduğunu destek tutarlarına ilişkin bilgileri girebilirsiniz. Bu bilgiyi girebilmeniz için onaylı projeniz üzerinde Ar-Ge Destekleri bölümünde destek kurum adı, destek adı, onay numarası, toplam tutar, onay tarihi bilgilerinin girilmiş olması gerekmektedir. Onaylı desteğe ilişkin tarafına hangi dönem de tutar gelmiş ise o döneme ilişkin veri girişi yapmalısınız, ilgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için “Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak onaylı devam eden, tamamlanmış projelerinize ait Marka Tescil, Patent, Faydalı Model vb. koruma tipine ilişkin FSMH bilgilerini girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için “Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Proje Akademik Yayınlar Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak onaylı devam eden, tamamlanmış projeleriniz için yayınlanmış akademik yayına ilişkin bilgilerini girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için “Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Proje Ürün Tanım Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak onaylı devam eden, tamamlanmış projeleriniz için proje faaliyetleri içerisinde geliştirdiğiniz ürünlerin ortaya çıkmasın ilişkin bilgileri girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için “Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Proje Gelir Bilgileri Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak onaylı devam eden, tamamlanmış projeleriniz için elde edilen gelir bilgisini girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için “Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Proje Gider Bilgileri Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak onaylı devam eden projeleriniz için Personel Gideri, Ofis Kira Gideri vb. gider bilgilerini girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için“Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Proje Dış Ticaret Bilgileri Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak devam eden projeleriniz için ithalat/ihracat bilgilerini, tamamlanmış projeleriniz için ise ihracat bilgisini girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için “Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Proje Dışı Gelir Bilgileri Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak projeler harici teknopark ofisi üzerinden elde etmiş olduğunuz gelir bilgilerini girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için“Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Proje Dışı Gider Bilgileri Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak projeler harici teknopark ofisi üzerinden yapmış olduğunuz gider bilgilerini girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için “Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

·  Proje Dışı Dış Ticaret Bilgileri Kartı bölümünden dönem bazlı aylık olarak projeler harici teknopark ofisi üzerinden yapmış olduğunuz ithalat/ihracat bilgilerini girebilirsiniz. İlgili dönemlerde veri girişini yok ise o dönem için “Hareketim Yok” butonu ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

ARAÇLAR BÖLÜMÜNDEN

·  Destek Talebi bölümünden teknopark yönetimine iletmek istediğini talep, şikayet, öneri gibi durumların bilgilerini iletebilirsiniz.

·  Salon Rezervasyon bölümünden teknopark yönetiminde firmalara açmış olduğu toplantı salonları için rezervasyon taleplerinde bulunabilirsiniz.

·  Duyuru Listesi bölümünden teknopark yönetimin duyuru yapmış olduğu bilgilendirmeleri listeleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

AYARLAR BÖLÜMÜNDEN

·  Firma Güvenli İp Listesi bölümünden firmanıza ait ARGEPORTAL sistemine giriş yapmaları için açmış olduğunuz kullanıcılar için belirlediğiniz sabit ip’ler üzerinden sadece giriş yapmaları için tanımla yapabilirsiniz.

·  Kullanıcı Bilgileri bölümünden firmanıza ait ARGEPORTAL sistemine giriş yaparken kullandığınız kullanıcıya bilgi güncellemesi yapabilirsiniz. (Şifre, Kullanıcı adı vb.)

·  Firma Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme bölümünden firmanıza ait ARGEPORTAL sistemine giriş yapıp kullanmak için kullanıcı sayısı sınırı olmaksızın yetkili ve belirlediğiniz kısıtlı yetkiler ile kullanıcı tanımlamaları yapabilirsiniz.


Tarafından desteklenmektedirBetterDocs