Vizyon ve Misyon

Vizyon

Ülkemizin gelişmişlik seviyesine katkı sağlamak amacıyla yüksek/ileri teknolojiler alanında inovasyon kültürünün gelişmesini teşvik edici, yaratıcılık ve girişimcilik alanında önemli projelerin ekonomiye kazandırılması ve ticarileştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ortak proje geliştirmek ve firmalar arasında sinerji oluşturmak üzere eşleştirme ve kümeleme çalışmalarıyla sürdürülebilir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi içerisinde, akademik ve endüstriyel girişimciliği destekleyerek, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek katma değeri yaratmaktır.

Misyon

 • Türkiye'de Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, iş birliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında destek vermek,
 • Kütahya’da girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve bilişim, medikal, biyomedikal, elektrik-elektronik, savunma sanayi, maden, tarım ve diğer sektörlerin potansiyellerini değerlendirmek bölgenin güç çeşitliliğini öne çıkaracak yeni projeler ile bölgesel gelişmeyi hedeflemek ve ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olmak,
 • Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek.
 • Seçilmiş sektörlerde küresel ölçekte rekabet edebilir nitelikte şirketler yaratmak, öncelikli sektörlerden yeteri başvuru alınamaması halinde medikal, biyomedikal gibi yüksek katma değerli ürünler üretilen alanlarda verimliliği arttırmaya yönelik yöntem, teknik, teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesini ve bunların uygulanmasını sağlamak.
 • Ar-Ge yeteneği ve geleneğine sahip ulusal ve uluslararası şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli teknolojik alt yapıyı temin etmek.
 • Yerel, ulusal ve uluslararası stratejik iş birlikleri ve üniversite-sanayi iş birliğinde sistematik ve doğru yöntemlerle mevcut zenginlik ve birikimi kullanılabilir hale getirmek, teknoloji transferine uygun ortam oluşturmak.
 • İşleyişi ve yönetimi bakımından her yönüyle hesap verebilir ve izlenebilir olmak.
 • Kümelenme odaklı bir yapı ile bölgenin potansiyeli dikkate alınarak, güçlü yanlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek katma değerli ürünler geliştirmek.
 • Bölge şirketlerinin kendi aralarında ve küme grupları/oluşumları arasında sinerji oluşturmaktır.

 

Dumlupınar TGB

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji ile aynı ortam içerisinde AR-GE ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, projeler ve yenilikçi ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri, bu yolla bölgelerin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulundukları, akademik, ekonomik ve sosyal yapının birleştiği organize araştırma, iş ve girişimcilik merkezleridir. 2023 yılına kadar TGB’deki şirketler yürüttükleri Ar-Ge projeleri ve geliştirdikleri yazılımlar ile ilgili olarak KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikler alırken çalışan Ar-Ge ve yazılım personeline de stopaj teşviki, sigorta primi teşviki verilmektedir. TGB yönetici şirketleri tarafından Bölgede faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri, esnek kira sözleşmeleri, ortak toplantı mekanları, ortak faks, fotokopi vb. ofis ekipmanı, muhasebe hizmetleri gibi çeşitli hizmetler de verilebilmektedir.
Günümüzde bir ülkenin küresel rekabet edebilirlik düzeyi, o ülkenin ‘yeni bilgi’ üretebilme kapasitesi ve ‘teknolojik gelişimi’ ile doğru orantılıdır. Yeni bilgi ile teknolojik uygulamanın aynı çatı altında toplandığı Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli, ülkelerin teknoloji tabanlı kalkınmasına doğrudan etkileri kanıtlanmış dünya çapında bir modeldir. TGB’ler; üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasında bilgi ve teknoloji akışını yönetir ve teşvik eder, yenilikçi firmaların oluşmasını ve büyümesini kolaylaştırır, yüksek kalitede mekân ve olanaklar sağlar ve diğer katma değerli hizmetleri sunar. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2009 yılında Kütahya Organize Serbest Bölgesinde TGB kurulması ile ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Başvuru Başbakanlığın uygun görüşü ile Bakanlar Kuruluna gönderilmiş ve Bakanlar Kurulu kararı 28.07.2009 tarihli Resmi gazetenin 27302 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortaklaşa kurmuş oldukları “Kütahya Dumlupınar Tasarım, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Dumlupınar TGB)’nin resmi olarak kurulmasından sonra Tasarım Teknokent Yönetici Anonim Şirketi (Dumlupınar Teknokent) 25/01/2010 tarihinde kurulmuş ve 2013 yılında faaliyete başlamıştır. Dumlupınar Teknokent binası bodrum + zemin + 2 kattan oluşan 58,80 metre uzunluğunda 18,50 metre genişliğinde olup yaklaşık 2000.00 m2 kiralanabilir ofis alanına sahiptir. Yazılım şirketleri başta olmak üzere otomasyon ve kimya sektörlerinden 47 şirket Dumlupınar Teknokent’te faaliyet göstermektedir.

Ofis Ücretleri

Girişimci

83.93₺ + Kdv
Bu fiyat aylık metrekare birim fiyatı olup 34.43₺'si ofis kirası, 49,50₺'si ortak giderdir.
Ücretli Danışmanlık
Teknokent Avantajları
Diğer Firmalar ile İş Birliği İmkânı
Sosyal Faaliyetler

Kuluçka

692₺ + Kdv
Bu fiyat aylık toplam ortak giderdir. Kuluçka ofisinde ofis kirası ücreti tahsil edilmemektedir.
Danışmanlık
Bilgisayar İmkânı
İnternet
İçecek
Yatırımcı Organizasyonu
Diğer Teknokent Avantajları

Ön Kuluçka

Ücretsiz
Ön kuluçka ofisinde kira ve ortak gider ücreti tahsil edilmemektedir.
Danışmanlık
Bilgisayar İmkânı
İnternet
İçeçek

Proje Ücretleri

Proje Revizyonu

Ücretsiz
Proje içerisinde 1 adet ücretsiz revizyon hakkınız vardır. Diğer revizyonlarda proje başvuru bedeli tahsil edilir.
Ücretli Danışmanlık
Teknokent Avantajları
Diğer Firmalar ile İş Birliği İmkânı
Sosyal Faaliyetler

Proje Bitirme Belgesi

4000₺ + Kdv
Proje bitirme belgesi talepleri hakem heyetince değerlendirilir. Başarılı bulunursa proje bitirme belgesi verilir.
Danışmanlık
Bilgisayar İmkânı
İnternet
İçecek
Yatırımcı Organizasyonu
Diğer Teknokent Avantajları

Proje Başvuru Bedeli

4000₺ + Kdv
Proje başvurusu girişimci ve kuluçka ofislerine kabul edilmek için zorunludur. Ön kuluçka için de zorunludur. Ancak bu ücret tahsil edilmez.
Danışmanlık
Bilgisayar İmkânı
İnternet
İçeçek

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak

Yönetim Kurulu Başkanı

KDPÜ Rektörü

Murat Koyak

Murat Koyak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Alim Işık

Prof. Dr. Alim Işık

Üye

Kütahya Belediye Başkanı

Arif Teke

Arif Teke

Üye

Altıntaş Belediye Başkanı

Tunahan Ergin

Tunahan Ergin

Üye

Kütahya 1.OSB Müdürü

Mustafa Selman Hatipoğlu

Mustafa Selman Hatipoğlu

Üye

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi

Mustafa Yenipazar

Mustafa Yenipazar

Üye

Kütahya 30 Ağustos OSB Temsilcisi

Hasan Özyaşar

Hasan Özyaşar

Üye

Tavşanlı Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi

Yılmaz Özen

Yılmaz Özen

Üye

Gediz Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi

Teknokent Yönetimi

Prof. Dr. Ersan Öz

Prof. Dr. Ersan Öz

Genel Müdür
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yoşumaz

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yoşumaz

Genel Müdür Yardımcısı
Yunus Emre Telli

Yunus Emre Telli

İdari Koordinatör
Muhammed Emin Beytül

Muhammed Emin Beytül

Ar-Ge Portal Sorumlusu
Lütfullah Arvas

Lütfullah Arvas

Yardımcı Hizmetler
Mevlüt Sargın

Mevlüt Sargın

Yardımcı Hizmetler

Duyurular

Rapor Teslimi

Tüm eksik “Muafiyet-Faaliyet” raporlarının (2023 Ocak ve Şubat ayları da dahil) tamamlanarak en geç 31.03.2023 Cuma gününe kadar yönetime teslim edilmesi önemle rica olunur.

Kısayollar

Proje Başvurusu

Proje ön başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

Ar-Ge Portal Yardım Dökümanı

Ar-Ge Portal yardım dökümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Firmalar

Firma listemiz ve projelerine buradan ulabilirsiniz.

Dumlupınar TGB

Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2009 senesinde ilan edilmiş ve 2010 senesinde Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. kurulmuştur. Yaklaşık 2000 metre kare kiralanabilir ofis alanına sahip bir Teknopark binası mevcuttur. Bu bina %100 doluluğa ulaştığından 2. binamız yapım aşamasındadır.

İletişim Kanalları

Bize Yazın

  Harita