Firma Tanıtımı:

Çalışma Alanları:

  • * Seramik ve Refrakter

Projeleri: 

  • Seramik Sektörü Atıksu Arıtma Tesislerine Yönelik Yüksek Performanslı Seramik Filtre Geliştirilmesi
  • Roller Fırınlarda Kullanıma Uygun Kordierit-Mullit Esaslı Refrakter Plaka Üretimi
  • Endüstriyel Boyutlu ve Yüksek Performanslı Kapiler Seramik Filtre Üretimi
  • Düz Plaka Seramik Membran Modüllerinin Geliştirilmesi, Üretilmesi ve Endüstriyel Uygulamaları
  • Düz plaka seramik membran filtrasyon sisteminin geliştirilmesi
  • Alumina-Mullit-Kordierit Kompozitlerin Üretiminin Araştırılması ve Geliştirilmesi

İletişim: